0

Allmänna vilkor

Inledning

Denna webbplats drivs av Whitelip AB. På hela webbplatsen hänvisar termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” till Whitelip AB. Whitelip AB erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, villkorad av att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/ eller köpa något från oss deltar du i vår ”Tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande användarvillkor (”Användarvillkor”, ”Villkor”), inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och / eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/ eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är godkännande uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publiceringen av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är hostad av WordPress / WooCommerce. De förser oss med online-e-handelsplattformen som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

Sektion 1 – Villkor för onlinebutiker

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst 18 år och att du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och du får inte heller, i användningen av Tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några virus eller någon kod av destruktiv natur.
Ett brott mot eller brott mot något av villkoren kommer att leda till en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

Sektion 2 – Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; b) ändringar för att uppfylla och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nät eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

Sektion 3 – Riktighet, fullständighet och aktualitet i informationen

Vi ansvarar inte om den information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Allt beroende av materialet på denna webbplats är på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

Sektion 4 – Ändringar av tjänster och priser

Priserna för våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller något innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst.
Vi ansvarar inte gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.

Sektion 5 – Produkter eller tjänster

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas ut i enlighet med vår returpolicy. Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att bildskärmens visning av någon färg är korrekt. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudande om någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga om det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras.

Sektion 6 – Riktighet i fakturerings- och kontoinformationen

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla order du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi gör en ändring i eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar vara placerade av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

Mer information finns i vår returpolicy.

Sektion 7 – Valfria verktyg

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.
Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg ”i dess form” och ”som tillgängliga” utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi har inget som helst ansvar för eller i samband med din användning av valfria tredjepartsverktyg.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

Sektion 8 – Länkar från tredje part

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi ansvarar inte för någon skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Granska noggrant tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, funderingar eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

Sektion 9 – Användarkommentarer, feedback och andra inlämningar

Om du på vår begäran skickar vissa specifika inlämningar (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt ” kommentarer”), samtycker du till att vi när som helst kan utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och kommer inte att ha någon skyldighet (1) att behålla några kommentarer i förtroende; 2. att betala ersättning för eventuella synpunkter, eller (3) för att svara på eventuella synpunkter. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer efter eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor. Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar för några kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

Sektion 10 – Personuppgifter

Din inlämning av personuppgifter via butiken regleras av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy klicka här

Sektion 11 – Fel, felaktigheter och utelämnande

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller försummelser och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat in din beställning). Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Sektion 12 – Förbjudna användningsområden

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; e) trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; f) lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter, (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka tjänstens funktionalitet eller funktion eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; h) att samla in eller spåra andras personuppgifter, i) spamma, phish, pharm, förevändning, spindel, krypning eller skrapa; j) för alla obscent eller omoraliska ändamål, eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

Sektion 13 – Ansvarsfriskrivning av garantier; begränsning av ansvar

Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, i tid, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan föregående meddelande till dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) ”i dess form” och ”som tillgängliga” för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål hållbarhet, titel och icke-intrång. Whitelip AB, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ska inte i något fall vara ansvariga för skada, förlust, fordran eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffbara, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador , oavsett om det är baserat i avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsten eller några produkter som upphandlats med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, några fel eller utelämnanden i något innehåll , eller förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användning av tjänsten eller innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas i den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

Sektion 14 – Skadeersättning

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Whitelip AB och vårt moderbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda ofarliga från alla krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av tredje part på grund av eller härrör från ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de innehåller med hänvisning till , eller din kränkning av någon lag eller en tredje parts rättigheter.

Sektion 15 – Separeringsklausul

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskuren från dessa användarvillkor, ska ett sådant beslut inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

Sektion 16 – Uppsägning

Parternas skyldigheter före uppsägningsdagen ska för alla ändamål överleva uppsägningen av detta avtal.
Dessa användarvillkor träder i kraft om inte och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du enligt vår enda bedömning underlåter, eller misstänker att du har misslyckats, att följa något villkor eller tillhandahållande av dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med dagen för uppsägningen; och/eller därmed neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

Sektion 17 – Hela avtalet

Underlåtenheten för oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av Tjänsten, ersätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive , men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den formulerande parten.

Sektion 18 – Gällande lag

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning.

Sektion 19 – Ändringar av användarvillkor

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller Tjänsten efter publiceringen av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

Sektion 20 – Returpolicy

Om en produkt har ett utgångsdatum som är kortare än 14 dagar vid ankomsten erbjuds en full återbetalning av produkten. Kravet ska vara skriftligt senast 7 arbetsdagar efter leverans. Vänligen skicka in din ansökan till kontakt@whitelip.se.

Läs våran fullständiga returpolicy här: Returpolicy

Sektion 21 – Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Sektion 22 – Kontaktinformation

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på kontakt@whitelip.se.

Whitelip AB

559330-1087

Långedragsvägen 20

426 71 Västra Frölunda

+46 70 830 21 50

Kontakt@whitelip.se
Varukorg
0
    0
    Din Varukorg
    Din varukorg är tom
      Rulla till toppen